Select:
 •  

Pravne opombe

Splošne odločbe

Plava laguna d. d., Poreč, R. Končara 12, ID za DDV: 57444289760, (v nadaljevanju: Plava laguna) spoštuje vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zbiranje, uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov izvajamo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti in določili Zakona o varovanju osebnih podatkov oziroma drugimi veljavnimi predpisi, ki so v uporabi v Republiki Hrvaški in ki urejajo varovanje osebnih podatkov. Uporabnikom svojih storitev jamčimo, da bomo vse osebne podatke obravnavali kot tajne podatke in poslovno skrivnost.

S tem Pravilnikom o zasebnosti urejamo način obravnavanja osebnih podatkov, do katerih Plava laguna pride preko sistema rezervacij ili kontaktnih obrazcev oziroma preko posameznih storitev Plave lagune, ki jih uporabljajo gosti in preko katerih je Plavi laguni omogočen dostop do osebnih podatkov.

Plava laguna zbira, uporablja in obdeluje vaše sledeče osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • elektronski naslov,
 • telefonsko številko ali številko faksa,
 • podatke o vaši kreditni kartici, ki ste jih posredovali Plavi laguni pri postopku spletne rezervacije ali drugem plačilnem postopku ali pri postopku zavarovanja plačila,
 • ostale podatke, ki nam jih posredujete in za katere želite, da ostanejo tajni.

Plava laguna zbira vaše osebne podatke zaradi:

 • čim bolj učinkovitega odgovora na vaša povpraševanja,
 • zagotavljanja izvajanja in plačila želene storitve,
 • dostopa do našega sistema nagradnih iger,
 • promocije naših storitev in pošiljanja publikacij, brošur in ostalih reklamnih materialov (npr. glasil)
 • interne statistične obdelave podatkov.

S sporočanjem svojih osebnih podatkov Plavi laguni ali z uporabo storitev, preko katerih Plava laguna samodejno zbira vaše osebne podatke ter s pristankom na prejem glasil Plave lagune hkrati izrecno pristajate na to, da Plava laguna stopi z vami v stik zaradi zgoraj omenjenih razlogov in vas uvrsti na svoj poštni seznam. Varovanje zasebnosti vaših podatkov je trajno, v vsakem trenutku pa lahko zahtevate izbris iz poštnega seznama, kar bo kot možnost ponujeno tudi v vsakem elektronskem sporočilu, v katerem dostavimo naše glasilo. Po odjavi s poštnega seznama Plava laguna vaših podatkov ne bo več obdelovala v ta namen, lahko pa jih uporablja za svoje interne namene, npr. za statistično obdelavo podatkov. Zbiranje vaših osebnih podatkov se izvaja na prostovoljni osnovi in v vsakem trenutku imate pravico nasprotovati obdelavi osebnih podatkov za potrebe marketinga.

S sporočanjem vaših osebnih podatkov Plavi laguni oziroma uporabo storitev, preko katerih Plava laguna samodejno zbira vaše osebne podatke, jamčite, da so podatki, ki jih je Plava laguna prejela na zgoraj opisani način pravilni, popolni in ažurni. Obveščamo vas, da imate v vsakem trenutku pravico od Plave lagune zahtevati dostop do zbranih podatkov skladno z zakonskimi predpisi, v primeru nepravilnosti, nepopolnosti ali neažurnosti zbranih osebnih podatkov pa imate pravico zahtevati dopolnilo, spremembo ali izbris osebnih podatkov. Vaše osebne podatke hranimo v obliki, ki dopušča vašo identifikacijo samo v obdobju, ki je potrebno za doseganje namena, zaradi katerega podatke zbiramo.

Z obiskom spletnih strani Plave lagune oziroma s prijavo in uporabo storitev Plave lagune, ki določajo pogoje za uporabo določil tega Pravilnika o zasebnosti potrjujete, da ste popolnoma seznanjeni s Pravilnikom zasebnosti ter da se strinjate z njegovimi določili.

V primeru, da so v Pogojih uporabe posameznih storitev Plave lagune določena vprašanja varovanja zasebnosti urejena na drugačen način, imajo določila Pogojev uporabe prednost pred določili tega Pravilnika o zasebnosti glede odrejanja pravil in obveznosti povezanih z uporabo storitev.

Zaščita vaše identitete

Plava laguna vaših osebnih podatkov ne prodaja niti jih ne razkriva tretjim osebam za njihove samostojne marketinške ali poslovne namene brez vašega pristanka. Plava laguna lahko vaše podatke razkrije tretjim osebam v primeru, da se s tem strinjate ali v primeru, da smo to primorani storiti glede na veljavne predpise. Zbiranje vaših osebnih podatkov poteka na prostovoljni osnovi.

Plava laguna lahko vaše podatke razkrije povezanim družbam glede na Zakon o trgovinskih družbah in v tem primeru imajo te družbe enake pravice in prevzemajo enake obveznosti, ki so povezane z obdelavo navedenih osebnih podatkov kot Plava laguna.

Statistika strežnika

Naš strežnik globalnega omrežja uporablja statistično programsko opremo. Ti programi so standardna značilnost vseh spletnih strežnikov in niso karakteristični le za naše strani. Takšni statistični programi nam omogočajo, da svoje strani prilagodimo na način, da so čim bolj učinkovite in preproste za naše obiskovalce (določanje podatkov, ki najbolj ali najmanj zanimajo naše uporabnike, prilagajanje strani posameznim spletnim brskalnikom, učinkovitost strukture naše lokacije in obiskanost naših strani). Zapisi o obisku naših strani ne vsebujejo osebnih podatkov naših uporabnikov niti ne usmerjajo na osebe, ki obiskujejo naše strani.

Uporaba piškotkov (cookies)

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki si jo posamezni spletni strežniki zapišejo na vaš osebni računalnik ob obisku spletne strani. Piškotek ne bere podatkov iz vaših diskov niti podatkov, ki jih vsebujejo piškotki drugih strežnikov, ki so zapisani na vašem disku. Naši strežniki občasno uporabljajo piškotke, ki si zapomnijo, katere strani ste obiskali in na ta način pospešijo komunikacijo med vašim osebnim računalnikom in našimi strežniki. Če ste svoj spletni brskalnik prilagodili na tak način, boste opozorjeni ob vsakem zapisu piškotka na vaš osebni računalnik. Svoj spletni brskalnik lahko prilagodite tudi tako, da onemogoči zapisovanje piškotkov na vaš osebni računalnik.

IP naslovi

IP naslovi so številke, ki so edinstvene vsakemu računalniku, ki je trenutno priključen na internet. Uporabljajo se za identifikacijo prejemnikov in pošiljateljev podatkov preko interneta. Naš strežnik ob vsaki transakciji znotraj sistema za rezervacije zaradi varnega prenosa in zaradi zaščite pred zlorabo vaših podatkov evidentira IP naslov vašega osebnega računalnika. Osebni podatki uporabnika niso dostopni izven sistema za rezervacije.

Varni prenos podatkov

Za tajnost in varnost vaših podatkov ob avtorizaciji kreditnih kartic skrbi T-Com. Varnost podatkov na teh straneh je zagotovljena z uporabo varnostnega protokola sloja varnih vtičnic (Secure Socket Layer (SSL)) s 128 bitnim šifriranjem podatkov.

Izmenjava občutljivih podatkov (npr. številke kartic) med T-Com Pay Way sistemom, ki opravlja spletno plačevanje in centri za izdajo dovoljenja kartičnih hiš poteka s pomočjo uporabe zasebne mreže, ki ni povezana z internetom in je povsem zaščitena pred neavtoriziranimi dostopi z uporabo protokola ISO 8583. T-Com povsem onemogoča dostop do podatkov, za katere udeleženci v procesu nakupa nimajo pooblastil.

Povezave

Počnemo vse, kar je v naši moči, da bi zagotovili, da vse preusmeritve iz naših spletnih strani napotijo vas in/ali vašega otroka na spletne strani, katerih vsebina je kakovostna v smislu, da ne spodbuja negativnosti. Ampak strani in naslovi na spletu se hitro menjajo in zato ne moremo vedno jamčiti za vsebino vsakega naslova, na katerega vas usmerimo.

Končne določbe

Vse spore, ki izhajajo iz zbiranja, uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov ali ki so z njimi povezani, vključno s spori, ki se nanašajo na tolmačenje, uporabo in izvrševanje tega Pravilnika o zasebnosti je pristojno sodišče v Republiki Hrvaški glede na sedež Plave lagune. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporabljajo veljavni predpisi Republike Hrvaške.

Plava laguna si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni in/ali dopolni ta Pravilnik o zasebnosti, o čemer boste obveščeni preko zbranih kontaktnih podatkov ali z objavo na naši uradni spletni strani.