Select:
  •  

Plačilo rezervacije z online kreditno kartico

Hoteli in apartmaji

Za rezervacijo je potrebna akontacija 10%, ostanek po prihodu gosta. Lagune Poreč bremeni gostovo kartico takoj po izvršeni rezervaciji. Odpoved rezervacije in neprihod gosta regulirani sta s splošnimi pogoji poslovanja.

Kampi

Za rezervacijo v kampu je potrebno enkratno nadomestilo v kunski protivrednosti 26 EUR. Nadomestilo je nepovratno in se ne odbija od računa. 
Mobilehomes Ulika in Caravans Ulika: za rezervacijo je potrebna akontacija 10%, ostanek po prihodu gosta. Lagune Poreč bremeni gostovo kartico takoj po izvršeni rezervaciji. Odpoved rezervacije in neprihod gosta regulirani sta s splošnimi pogoji poslovanja.

Obračun stroškov po kartici

Plačilo s kreditno kartico se gostu prizna v višini izstavljenega potrdila o opravljeni rezervaciji v evrih, vendar pa se glede na splošne pogoje poslovanja kartičnih podjetij za obračun stroškov iz tujine znesek, ki bo gostu obračunan s strani njegovega kartičnega podjetja, ta znesek lahko razlikuje od zneska, ki je priznan za potrebe rezervacije. 

Za vse dodatne informacije prosimo da se obrnete na našo službo za rezervacije na e-mail:reservations@lagunaporec.com