Select:

Splošni pogoji

1. SPLOŠNO O PROGRAMU

Cilj Laguna Club programa zvestobe je omogočiti klientom družbe Laguna Poreč, ki se včlanijo v Laguna Club, uporabo ugodnosti opisanih v nadaljevanju pri bivanju v namestitvenih objektih Lagune Poreč, ki sodelujejo v programu.

2. DEFINICIJE

Laguna Poreč: brend, ki pripada Plavi laguni d.d., družbi lastnici in upravljavki namestitvenih objektov, ki sodelujejo v programu zvestobe, ki je hkrati organizator le-tega. Plava laguna d.d. Poreč je glavni organ, ki podeljuje pravice, zahteva odgovornost in daje jamstva Članom.

Program: program zvestobe, ki ga organizira Laguna Poreč v obliki kluba klientov Lagune Poreč.

Klient: klient, ki še ni sprejel Splošnih pogojev programa. 

Član: klient, ki je sprejel Splošne pogoje programa.

Klubska točka: vrednost enote izražena v točkah in dobljena po določeni tablici zamenjave denarnih izdatkov člana v kateremkoli namestitvenem objektu Lagune Poreč, ki sodeluje v programu. Laguna Poreč lahko podeli klubske točke v promocijske namene. 

Klubska kartica: Laguna klubska kartica, ki jo član dobi kot potrditev članskega statusa zaradi zbiranja in zamenjave klubskih točk.

3. NAMESTITVENI OBJEKTI, KI SODELUJEJO V PROGRAMU

Namestitveni objekti, ki pripadajo Laguni Poreč in sodelujejo v programu, so naslednji:

Hoteli: Laguna Albatros, Laguna Molindrio, Zorna, Laguna Parentium, Laguna Mediteran, Plavi, Laguna Istra, Laguna Gran Vista, Laguna Materada, Delfin; Vila in Village Laguna Galijot; Hoteli in Village Laguna Park. 

Apartmaji in vile: Laguna Galijot, Laguna Bellevue, Laguna Park, Astra. 

Kampi: Bijela uvala, Zelena laguna, Ulika, Puntica.

Laguna Poreč lahko popis občasno razširi ali spremeni.

4. VČLANITEV V PROGRAM

V program se lahko včlani vsaka oseba stara najmanj 4 leta. Članstvo v programu je brezplačno.

Klienti, ki želijo sodelovati v programu, se za klubsko kartico lahko prijavijo neposredno v recepciji namestitvenega objekta. Klient mora posredovati potrebne podatke in izpolniti pristopnico, da lahko postane član. Za tem dobi člansko številko, ki bo natisnjena na klubski kartici. S tem član pridobi pravico do ugodnosti vseh storitev programa. Član lahko preveri stanje klubskih točk na svojem računu na spletni strani www.lagunaporec.com. Samo fizične osebe se lahko registrirajo kot člani programa.

5. PREJEM IN UPORABA LAGUNA KLUBSKE KARTICE

Član dobi kartico takoj, ko izpolni pristopnico v recepciji namestitvenega objekta. 

Da bi lahko koristil ugodnosti programa, mora član pri rezervaciji navesti svojo člansko številko, potem pa pri prijavi v namestitvenem objektu predočiti klubsko kartico. Član mora spoštovati te pogoje, če želi koristiti ugodnosti programa. 

Klubska kartica je izključna osebna last člana. Ne sme se posojati, prenesti na drugega ali prodati. Vsaka klubska kartica vsebuje osebno identifikacijsko številko, ki identificira člana. Član ima lahko samo eno klubsko kartico. Klubsko kartico lahko uporablja samo član, na katerega se nanaša osebna identifikacijska številka odtisnjena na kartici. Član ne sme odkriti številke svoje kartice ali šifre drugim. Član je odgovoren za vsa dejanja v zvezi s svojim kartičnim računom. Člani morajo imeti lasten elektronski naslov (razen otrok, ki uporabljajo elektronski naslov staršev), da bi se lahko včlanili v program, ni pa nujno, da se nastanijo v namestitvenem objektu.  

Klubske točke se ne morejo prenesti na drugega člana. Klubske točke nimajo gotovinske vrednosti. Izgubljene ali neizkoriščene klubske točke se ne morejo zamenjati za kakršenkoli denarni znesek.

6. ZBIRANJE KLUBSKIH TOČK LAGUNE POREČ

6.1. Pravila za zbiranje klubskih točk Lagune Poreč v namestitvenih objektih Lagune Poreč

Če je član rezerviral bivanje v kateremkoli namestitvenem objektu na spletni strani Lagune Poreč (on-line in off-line rezervacija), po pozivnem centru (telefon in faks) ali neposredno v recepciji namestitvenega objekta, ima pravico do klubskih točk. Člani, ki pridejo v Laguno Poreč s posredovanjem agencij ali namestitev rezervirajo na spletnem portalu katerekoli on-line potovalne agencije, nimajo pravice do klubskih točk pri takem bivanju v namestitvenih objektih. Lahko dobijo točke z včlanitvijo v program, vendar pa točke za nočitve lahko osvojijo samo, če svoje naslednje bivanje rezervirajo neposredno na spletni strani Lagune Poreč, po pozivnem centru ali v recepciji namestitvenih objektov Lagune POreč. 

Člani pridobivajo klubske točke na naslednji način: vsak potrošen 1 evro (na veljavne stroške) = 1 klubska točka.

Veljavna bivanja:

Obračun klubskih točk temelji na skupnem znesku plačanih veljavnih stroškov. Račun pred odhodom lahko plača član ali katerakoli druga oseba v recepciji namestitvenega objekta. Če torej član naloži blokiranje čeka, s katerim je plačano bivanje v namestitvenem objektu, ali če na bančnem računu nima dovolj sredstev za kritje čeka, ali če član ne prizna vplačila izvršenega s strani banke ali s kreditno kartico, se za to transakcijo klubske točke ne dodelijo, če pa se dodelijo, se članu odvzamejo. 

Ne glede na osebo, ki plača račun, vsak Član lahko pridobi klubske točke le na podlagi lastnih veljavnih stroškov po pravilih programa

Veljavni stroški vključujejo:

Strošek nočitve v hotelu ali apartmaju za člana pod pogojem, da je soba prijavljena na ime člana.

Storitve, ki se poleg hotelske namestitve še upoštevajo, so naslednje: obroki vključeni v nočitev, dodatne postelje in DDV. Pri kampih je edini strošek, ki se šteje kot nočitev, strošek namestitve po osebi. Pri apartmajih se skupni stroški za nočitev enakomerno razporedijo na vse kliente (goste) prijavljene v apartmaju, vendar imajo samo člani, ki posedujejo Laguna klubsko kartico pravico do dodelitve pripadajočih točk.

Izjeme:

Neveljavni stroški vključujejo izvenpenzionske storitve, kot so: stroški napravljeni v baru, minibar, postrežba v sobo, pristojbina za internet, čiščenje, telefon, parkiriščna pristojbina, turistična taksa, napitnine, pristojbine za storitve in druge podobne pristojbine, in-store nakup, spa proizvodi in storitve, storitve frizerja ali brivca, kozmetični salon, šport in green fee za golf. Pri kampih se neveljavni stroški nanašajo na strošek parcele, avtomobila, motornega kolesa, električne energije, ladje, prikolice, psov, nočitve plačane agencijam za kamperje ali mobilne hišice itd. Pri kampih člani, ki plačajo pavšal (letni pavšal), nimajo pravice do klubskih točk ali do njihove zamenjave pri poravnavi računa.

Točke se osvajajo samo za efektivno plačane veljavne stroške, potem ko član zamenja točke osvojene v prejšnjih bivanjih.

Točke se računajo od prve nočitve trenutnega bivanja člana v kateremkoli namestitvenem objektu. Eventualne prejšnje nočitve v namestitvenih objektih Lagune Poreč se ne upoštevajo pri tem programu. Lahko se dodeli samo celo število klubskih točk. Če se pri zamenjavi dobi število klubskih točk z decimalno vrednostjo, se računu člana dodeli celo število klubskih točk brez decimalk.

Pri včlanjenju v program dobijo člani 10 klubskih točk.

6.2 Točke zbrane z uporabo klubske kartice se lahko kombinirajo z drugimi članskimi karticami, kot so CCI, INF ali katerokoli drugo kartico nacionalnega avtokluba, vendar pa se lahko samo ena od teh kartic enkratno izkoristiti za plačilo računa.

Zato lahko člani zbirajo klubske točke tudi z uporabo drugih članskih kartic, s čimer tudi osvajajo popuste.

Obveznosti in pravila, ki jih je treba spoštovati: a.- Klient se mora včlaniti v program vsaj 2 dni pred odhodom, ker mu v nasprotnem primeru Laguna Poreč ne bo omogočila zbiranja klubskih točk za trenutno bivanje. b.- Član mora pri prijavi v recepciji predočiti svojo klubsko kartico, da bi lahko zbiral klubske točke in zamenjal klubske točke zbrane na prejšnjih bivanjih. V  nasprotnem primeru Laguna Poreč ne bo omogočila zbiranja klubskih točk na trenutnem bivanju, pa tudi ne zamenjave točk pridobljenih na prejšnjih bivanjih. c.-Član svoje klubske kartice na sme posojati drugim. d.-Goljufija ali poskus goljufije zaradi pridobivanja klubskih točk sta strogo prepovedana. e.-Če član izgubi kartico ali mu jo ukradejo, mora o tem obvestiti Laguno Poreč po elektronski pošti na naslednji naslov: loyalty@lagunaporec.com.

6.3. Veljavnost klubskih točk

Klubske točke veljajo 5 let od datuma njihove zabeležbe. Veljavnost se podaljša na naslednjih 5 let vsakič, ko član v enem od naših namestitvenih objektov izvrši kreditno transakcijo na svojem računu. Če član v 5 letih ne izvrši niti ene transakcije, se vse prej pridobljene klubske točke brišejo z njegovega računa brez predhodnega obvestila in brez možnosti njihovega vračanja ali zamenjave.

7. UGODNOSTI, KI JIH NUDI PROGRAM IN ZAMENJAVA KLUBSKIH TOČK

Vsak nov član programa je avtomatično naročen na prejemanje naših newsletterjev na svoj elektronski naslov z najnovejšimi novostmi, s posebnimi ponudbami in z neposrednim pristopom do namestitvenih objektov, ki so dostopni za rezervacijo.

Klubske točke se pretvarjajo v popuste, ki se lahko izkoristijo pri naslednjem bivanju člana v kateremkoli namestitvenem objektu. Naslednje bivanje je bivanje po najmanj 7 dneh od dneva odhoda člana iz namestitvenega objekta in poravnave računa za namestitev, s čimer član pridobi pripadajoče število klubskih točk za opravljene nočitve. Torej, če se član namesti v namestitvenem objektu (ki ga rezervira neposredno na spletni strani Lagune Poreč, po pozivnem centru ali v recepciji namestitvenega objekta) in s svojimi nočitvami osvoji klubske točke, se te klubske točke lahko zamenjajo samo, če član spet obišče Laguno Poreč in se nastani v kateremkoli od njenih namestitvenih objektov vsaj 7 dni po prvem bivanju. 

Klubske točke se lahko zamenjajo v evre na naslednji način: 25 osvojenih klubskih točk = 1,00 evro. 

Znesek v evrih dobljen z zamenjavo se lahko odšteje od skupnega računa za naslednje bivanje člana v kateremkoli namestitvenem objektu. Pri naslednjem bivanju mora član pri prijavi v namestitveni objekt predočiti svojo klubsko kartico, da bi lahko zahteval koriščenje točk zbranih s prejšnjimi bivanji. Vsakič, ko član izkoristi klubske točke (kadar jih zamenja za evre, da bi plačal račun), se te točke brišejo z njegovega računa. Maksimalen znesek popusta, ki ga član lahko dobi s koriščenjem zbranih klubskih točk, ne more biti višji od 90 % skupnega zneska računa, ki ga mora plačati za svoje bivanje v namestitvenem objektu.

8. ČLANI PREJŠNJEGA LAGUNA CLUBA

Vsi člani prejšnjega Laguna Poreč programa pod imenom „Prijatelji Plave lagune" morajo izpolniti pristopnico za pridobitev kartice „Premium Club Card’’ na spodaj naveden način ali se včlaniti v program. 

Člani, ki se odločijo za „Premium Club Card“, imajo pravico na isti popust pridobljen v okviru starega programa. Trenutni popust, ki so ga osvojili, se bo zamrznil in se ne bo povečeval pri naslednjih bivanjih ali stroških. Družine v kategoriji „payer“ (oziroma par z otroci) vključene v predhodni program zvestobe tudi lahko dobijo svojo kartico „Premium Card” s trenutnim popustom, ki se bo tudi zamrznil brez možnosti povečanja na osnovi novih bivanj ali stroškov. V tem primeru mora vsak družinski član izpolniti pristopnico z osebnimi podatki, da bi dobil svojo kartico „Premium Card”. Novi gostje se ne morejo več prijaviti za predhodni program zvestobe. 

Popusti pridobljeni s kartico Premium Club Card se ne morejo kombinirati z drugimi članskimi karticami.

Člani, ki se včlanijo v program, začnejo pridobivati ugodnosti skladno z novim programom, stare ugodnosti pa se razveljavijo.

Pri kampih s uporabo Premium Club kartice lahko dobite popust samo ob minimalnem bivanju 4 dni.

9. POGOJI IN POSTOPKI ZA PREKINITEV ČLANSTVA

9.1. Prekinitev s strani člana

Član se lahko kadarkoli odloči prekiniti svoje sodelovanje v programu. Prekinitev članstva pomeni popoln umik iz programa, s čimer trajno preneha obstoječi odnos med Laguna Clubom in članom. Takšna prekinitev pomeni izbris vseh podatkov o članu iz baze podatkov Laguna Cluba, pa tudi vseh preostalih klubskih točk na računu člana v času prekinitve. Član lahko prekine sodelovanje v programu tako, da pošlje e-pošto na naslednji naslov: loyalty@lagunaporec.com, v kateri navede, da želi prekiniti svoje članstvo v programu.

9.2. Prekinitev s strani Lagune Poreč

Vsaka uporaba klubske kartice (s tem pa tudi programa) v nasprotju s temi Splošnimi pogoji lahko privede do trenutne razveljavitve kartice in pripadajočih ugodnosti, zaprtja računa člana in izbrisa vseh zbranih klubskih točk.

10. OBVESTILA O PROGRAMU

Član lahko vse informacije povezane s programom in trenutno stanje točk na svojem računu pogleda na spletni strani www.lagunaporec.com. Vsi člani, ki so se včlanili v program, soglašajo s prejemanjem pripadajočih komercialnih elektronskih obvestil, newsletterja ter eventualnih drugih produktov marketinških aktivnosti Lagune Poreč v prihodnosti. Vse spremembe e-pošte ali poštnega naslova, imena člana ali katerihkoli drugih za članstvo relevantnih informacij mora član dostaviti po e-pošti na naslednji naslov: loyalty@lagunaporec.com. Če član opazi, da klubske točke niso pravilno dodeljene njegovemu/njenemu računu, lahko pošlje e-pošto na naslednji naslov: loyalty@lagunaporec.com s fotokopijo računa namestitvenega objekta, v katerem se je nastanil/la.

11. ZASEBNOST PODATKOV IN MERODAJNO PRAVO

Podatki, zbrani med včlanjenjem in, ki so povezani z uporabo klubske kartice, se morajo obdelati, da bi se lahko klientove zahteve odgovarjajoče rešile, da bi lahko nudili pričakovane storitve in, da bi članu lahko pošiljali komercialne informacije povezane s klubskim programom ali katerimkoli drugim programom, ki bi ga Laguna Poreč lahko kreirala v prihodnosti. Članstvo v programu razume izrecno in brezpogojno sprejemanje teh Splošnih pogojev s strani člana. Ti Splošni pogoji zamenjujejo vse predhodne tekste v zvezi s predmetom.

Člani soglašajo, da se program lahko spreminja, v celoti ali delno, ali celo prekine kadarkoli tudi brez prejšnjega obvestila. V primeru prekinitve ali spremembe bomo vsakemu članu na elektronski naslov, ki ga je navedel/la v pristopnici za včlanitev v program, poslali e-pošto z novimi Splošnimi pogoji, pa tudi datum njihovega začetka veljave. Ti Splošni pogoji veljajo od 1. aprila 2010. 

V primeru spora med članom in Laguno Poreč obe strani soglašata, da bosta spor najprej skušali rešiti po mirni poti. Laguna Poreč in program sta regulirana izključno s hrvaškimi zakoni. Vsako nestrinjanje ali spor, ki izhajata iz konteksta opisanega v teh Splošnih pogojih in se ne moreta rešiti po mirni poti, bodo reševala hrvaška sodišča po hrvaškem pravu. V primeru kakršnegakoli spora je merodajna hrvaška inačica Splošnih pogojev.